Z KRAJU I ZE SWIATA…

Co słychać w Slow Food International?

Nasza organizacja zajmuje się szeroko rozumianym prawem do smaku. To jednak nie oznacza smakowitych przyjęć. Nasze czasy, czasy uświadomienia sobie co nam grozi, jeśli czym prędzej nie zajmiemy się aktywnie naszą Planetą aby powstrzymać zagrożenia, które lada moment mogą ograniczyć możliwości życia na Ziemi wymagają specjalnych działań. Poniżej omówiono wybrane kampanie i projekty, w które zaangażowany jest Slow Food:

SLOW EUROPE

Slow Food wzywa Unię Europejską do holistycznej polityki żywnościowej i rolnej, która chroni tradycyjną żywność i drobnych rolników w obliczu szybko przekształcających się kontynentów. Aktywnie angażujemy się w debatę i kampanię na temat zagadnień, które określą przyszłość żywności w Europie. Unia Europejska reprezentuje pół miliarda obywateli w 28 krajach. Jest odpowiedzialna za wiele polityk, które kształtują przyszłość żywności na kontynencie; Wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa). Na poziomie europejskim różne elementy systemu żywnościowego są obecnie regulowane różnymi politykami i nadzorowane przez różne instytucje, często w sprzeczny sposób. Slow Food wzywa do przejścia na wspólną politykę UE na rzecz zrównoważonej produkcji żywności.

MARNOTRAWSTWO ŻYWNOŚCI

Slow Food uważa, że w świecie, w którym miliony ludzi jest są niedożywionych, a zasoby są ograniczone, ograniczanie marnowania żywności jest istotnym krokiem w osiągnięciu zrównoważonego systemu żywnościowego. Obecny system, w którym znajdujemy się jako konsumenci i producenci, opiera się na mechanizmie nadprodukcji i na szybkim sprzedawaniu zapasów w celu wprowadzenia nowych produktów na rynek, a także na udostępnianiu żywności, która jest estetycznie idealna. Według FAO, około jedna trzecia żywności wyprodukowanej na świecie do spożycia przez ludzi rocznie – około 1 300 000 000 ton – zostaje zagubiona lub zmarnowana. Tymczasem ponad 840 000 000 ludzi na całym świecie (12% populacji na świecie) są niedożywione.

ARKA SMAKU

Arka smaku zbiera produkowane na małą skalę produkty wysokiej jakości, które należą do różnych kultur, historii i tradycji całej planety, to niezwykłe dziedzictwo owoców, warzyw, ras zwierzęcych, serów, pieczywa, słodyczy i przetworów. Arka powstała, aby podkreślić istnienie tych produktów i zwrócić uwagę na ryzyko, że mogą one zniknąć w ciągu kilku pokoleń. Różnorodność biologiczna rolnictwa i małe, rodzinne systemy produkcji żywności są zagrożone na całym świecie ze względu na industrializację, erozję genetyczną, zmieniające się wzorce konsumpcji, zmiany klimatyczne, porzucanie obszarów wiejskich, migrację i konflikty. Arka smaku zaprasza wszystkich do podjęcia działań, w niektórych przypadkach produkty muszą być na nowo odkryte i ponownie umieszczone na stole.

10 000 OGRODÓW W AFRYCE

Warto zacząć od informacji, że Afryka jest najbardziej zniszczonym żywnościowo kontynentem. Stąd pomysł stworzenia Tysiąca Ogrodów, który pojawił się w październiku 2010 roku. Bardzo szybki przyrost liczby ogrodów sprawił zmianę początkowego celu na 10.000 ogrodów. Ogrody Terra Madre są prowadzone przez lokalne społeczności. Ogród żywności opiera się na 3 fundamentalnych zasadach:

  • Dobry ogród zapewnia świeżą i zdrową żywność wysokiej jakości, promuje lokalne produkty, chroni tradycyjne receptury;
  • Czysty ogród jest przyjazny środowisku – w sposób zrównoważony korzysta z zasobów wody, dba o glebę, przyczynia się do zachowania bioróżnorodności;
  • Sprawiedliwy ogród łączy różne pokolenia i grupy społeczne, rozpowszechnia wiedzę na temat rolnictwa, wpływa na niezależność rolników i ich poczucie własnej wartości, a także zachęca do suwerenności żywieniowej.

Zachęcamy do odwiedzania strony: https://www.slowfood.com

aby zobaczyć, co też dzieje się w naszym slowfoodowym świecie.

Wasz Ślimak Czerwony